Miért fojtogat, amikor abbahagyja a dohányzást

Dr. Németh Tamás

Az ügyvéd még kapacitálja Gábort, de Amikor abbahagyja a dohányzást keserűen végét veti a dolognak. Hát ha ragaszkodik hozzá… — Ragaszkodom. Gábor menni készül. Az ügyvéd megkérdezi: — Hát hová megy most, Gábor?

Mit észlel orvosunk a vizsgálat alatt?

De tudja-e Gábor, hogy maga nem igen mehet most haza. Nem élhet az asszonnyal.

Kedves Balázs!

Mert, látja, Gábor, ha beadjuk a válókeresetet és ha bizonyítani is tudjuk a házasságtörést, ha az asszony nem is tagadja le a dolgot… — Nem tagadja az le.

Már olyannak nem olyan.

miért fojtogat, amikor abbahagyja a dohányzást

Gábor elgondolkozik. Furcsa egy törvény. Az azt jelenti, hogy a házasélet igenis folytatható, hogy a házasfelek azért mégis csak kellenek egymásnak.

miért fojtogat, amikor abbahagyja a dohányzást

Hát gondolja meg, Gábor… Gábor a fületöve mellé emelte a kezét, azután elszántan lesuhint vele: — Meggondoltam. Mondtam már: nem kell se testemnek, se lelkemnek. Megtörtént az már… Gábor félbeszakítja az ügyvédet: — Tudom én, tekintetes úr. Ne is mondja nekem. De nem vagyok én olyan, mint a többi kunszállási paraszt.

miért fojtogat, amikor abbahagyja a dohányzást

Pesten voltam én katona… ujságot olvasok… van nekem az én becsületem olyan drága, mint akárkinek a magáé. Nem vagyok én már paraszt… hogy vegyem ilyenkor a somfabotot és végigverjem az asszonyt, azután meg odabujjak hozzá. Elbúsultan lógázza meg a fejét: — Én nem verem az asszonyt.

Én nem iszom le magamat.

Kérdezzen!

De nem is kell azután én nekem. Nem én nekem. Csinálja meg, tekintetes úr. Jőjjön be majd holnap… vagy inkább holnapután; aláirni. Gábor megy hazafelé. Amikor a házuk mellett elmegy, a keserü keménységéből valami csendes, furcsa, kényelmetlen szivszorulás lesz. Miért fojtogat feszesen elmegy a ház előtt és betér a fatelepre. Itt nagy szükség van már rá; a fa nehéz tudomány, számolás, olvasás, mértékek tudása, jó emlékezet kell hozzá; más az ácsoknak való fa, más az asztalosoknak való fa, — amíg Gábor a nagygyakorlaton izzadt, ezer volt itthon a baj.

Gábor késő estig el van foglalva. Este nincs már dolga, de még húzza az időt. Jár-kel, szigorúan vizsgálódik, mintha rendre akarná inteni a nagy fatömegeket. A deszkapiramisok és a szálfa-dombok kötelességtudóan tornyosodnak és sorakoznak előtte, Gábor szigoru szemöldöke alól azonban vak szemmel nézi őket és nem lát belőlük semmit.

Dr. Németh Tamás fül-orr-gégész szakorvos, főigazgató bemutatkozása

Sötét este van, amikor keményen sarkon fordul és megy a ház felé. A háznak világos az ablaka és a nyitott konyha messziről árasztja a vacsoraszagot.

miért fojtogat, amikor abbahagyja a dohányzást

Gábor bemegy a konyhába. A konyhában ott van Brigitta. Gábor rá sem néz; az asszony köszön; ő nem válaszol.

REJTŐ JENŐ: A HÁROM TESTŐR AFRIKÁBAN

Megy be a szobába, leakasztja a bundáját, egy hosszu lélegzetet vesz és indul kifelé. A konyhában áll Brigitta és várja. Odakint alszom. Veszi a kését, megy a szalonnához, a szalonnából kanyarít egy darabot, — az az övé — kenyeret is vág.

Indul kifelé. Az asszonynak könnyes a szeme. Gábor ránéz az asszonyra, azután elfordítja a fejét.

A köhögés típusai

Olyat fog mondani, ami nagyon fáj: — Nem kell nekem. Utálom én még a kezed főztjét is. Brigitta sírni kezd. Gábor megfordul és kimegy.

Gégegyulladás, laryngitis kezelése

Egy fészer alatt levágja a bundáját a földre, azután rávágja magát a bundára és nézi az eget. Az égen ezüstös szélü fekete felhők úsznak. Gábor sokáig nézi őket, azután aludni próbál, de keservesen, sokáig hánykolódik, amíg végre elalszik. Másnap nyugtalanul várja az estét.

Fáradt és összetörődött; rosszul aludt; a ruhájából harmadnapja nem volt kint; ha szalonnára csak gondol is, undorodik; a szivét újra meg újra megrohanja valami furcsa elszorulás; miért fojtogat haragja háborog, ha arra gondol, ami történt, de ha a ház felé néz, hidegen is, melegen is borzong a teste.

5kritikus hiba, amit ne kövess el, ha le akarsz szokni a dohányzásról

Este ingerülten járja végig a fatelepet, a szikrázó tekintete alatt ijedten lapulnak meg a deszkák; sötét este van és ő minden ok nélkül, gyors járással már háromszor fölmérte az egész telepet, a talpa izzik és a térde reszket, — kövér esőcseppek hullanak a kezére és az arcára; ellegyinti őket, mintha legyek volnának; az esőcseppek azonban makacsul zizzennek le rája; haragosan megfordul és indul a ház felé.

Kivágja a lábát, hogy csak úgy porzik a lába alatt az esőszántotta föld.

  1. Hamvadó cigaretta. Vége! – Nőileg
  2. Gyógyulás, amikor leszokik a dohányzásról
  3. Hamvadó cigaretta. Vége! – Nőileg

A ház ki van világítva és messze árad ki belőle a vacsoraszag. Brigitta a konyhában.

miért fojtogat, amikor abbahagyja a dohányzást

Azután kifelé. De lassu a fordulása és nehéz a mozgása.

Specializáció: Fül-orr-gégészet, gyermek fül-orr-gégészet

Az asszony alázatos pillantással néz föl rá. Remeg a szája. Én csak megfőzöm azért… Gábor földre szegzi a szemét és a homloka ráncot vet. Az asszony elbőgi magát: — Csak azt ne mondta volna, hogy utálja a kezem főztjét… Gábornak megesik rajta a szive.

Mit észlel orvosunk a vizsgálat alatt?

Ránéz, azután hirtelen újra a földet nézi. Brigitta sir, mint a záporeső, jajgat, hogy a kő is megsajnálná. Gábor áll. Nem tud megszólalni. Brigitta keseregve ingatja a fejét.

  • Dr. Németh Tamás fül-orr-gégész szakorvos, főigazgató bemutatkozása
  • Első fejezet A tábori pap hátrahőkölt, amikor meglátta a halálraítéltet néhány perccel a kivégzés előtt a katonai ügyészség fogházának egyik cellájában.
  • Köhögéssel járó betegség például a gégegyulladás, hörghurut, tüdőgyulladásarcüreggyulladásasztmaimmuneredetű tüdőbetegség, reflux  stb.
  • Gégegyulladások

Brigitta reménykedve néz ki a kötője mögül. Brigitta villámgyorsan megmozdul; serdül-fordul, térül-perdül; az asztalon a vacsora.

Hasznosbejegyzések