Dohányfüggőség kezelésére szolgáló tabletták

dohányfüggőség kezelésére szolgáló tabletták

Cikk Belföldi reformok A Felek együttműködése a következőkre terjed ki: a demokratikus intézmények és a jogállamiság fejlesztése, megerősítése, valamint ezek stabilitásának és hatékonyságának növelése; az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának biztosítása; a bírósági és igazságügyi reform további előmozdítása, a bírói kar függetlenségének biztosítása, az igazgatási kapacitások megerősítése, valamint a bűnüldöző szervek pártatlanságának és hatékonyságának biztosítása érdekében; a közigazgatási reform továbbvitele és az elszámoltatható, hatékony, eredményes, átlátható és szakmailag kompetens közszolgálat kialakítása; valamint a korrupció elleni hatékony küzdelem folytatása, különös tekintettel a korrupció elleni küzdelemben folytatott nemzetközi együttműködés erősítésére, továbbá az olyan vonatkozó dohányzás érbetegségek esetén jogi eszközök hatékony végrehajtásának biztosítására, mint például az Egyesült Nemzetek keretében létrejött, Cikk Kül- és biztonságpolitika 1.

A Felek intenzívebbé teszik párbeszédüket és együttműködésüket, és előmozdítják a fokozatos konvergenciát a kül- és biztonságpolitika terén, ideértve a közös biztonság- és védelempolitikát is, és különösen foglalkoznak a konfliktus-megelőzés, a békés konfliktusmegoldás és a válságkezelés, a regionális stabilitás, a leszerelés, a non-proliferáció, a fegyverzet-ellenőrzés és az exportellenőrzés kérdéseivel.

Az együttműködés közös értékeken és kölcsönös érdekeken alapul és célja, hogy fokozza a politikai konvergenciát és hatékonyságot, a kétoldalú, nemzetközi és regionális fórumok biztosította lehetőségek kihasználásával.

  1. Dohányfüggőség kezelésére szolgáló tabletták - barsonyiskola.hu
  2. Az egészségkárosodás elkerülése érdekében jobb tanácsot kérni egy szakemberrel.
  3. Dohányfüggőség kezelésére szolgáló tabletták Allen Carr - Leszoknék a dohányzásról,de nem tudok!
  4. Bajnok vagy tabex a dohányzásért - ami jobb?

A Felek újból megerősítik elkötelezettségüket a területi integritás, a nemzetközileg elismert határok sérthetetlensége, a szuverenitás és a függetlenség Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányban és az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet A Felek hangsúlyozzák továbbá teljes támogatásukat azon elv iránt, miszerint a külföldi fegyveres erőknek egy ország területén való állomásoztatásához a fogadó nemzet jóváhagyása szükséges.

Megállapodnak abban, hogy területükön külföldi fegyveres erők csak a fogadó állam kifejezett jóváhagyásával állomásoztathatók, a nemzetközi jognak megfelelően. Cikk A nemzetközi közösséget érintő súlyos bűncselekmények 1.

A dohányfüggőség kezelésének alapelvei

A Felek megerősítik, hogy az egész nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekmények nem maradhatnak büntetlenül, és az ilyen bűncselekmények büntetlenségét nemzeti és nemzetközi szinten hozott megfelelő intézkedésekkel kell elkerülni, a Nemzetközi Büntetőbíróságot is ideértve. A Felek véleménye az, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság létrehozása és hatékony működése jelentős előrelépést jelent a nemzetközi béke és jogérvényesülés tekintetében.

A Felek megerősítik, hogy elkötelezettek a Nemzetközi Büntetőbírósággal való együttműködés folytatása mellett a Dohányfüggőség kezelésére szolgáló tabletták Büntetőbíróság Római Statútumának és a kapcsolódó eszközöknek a végrehajtásával, megfelelő figyelmet fordítva annak integritása megőrzésére.

Cikk Konfliktusmegelőzés és válságkezelés A Felek megerősítik a konfliktusmegelőzés és a válságkezelés területén folytatott gyakorlati együttműködést, különös tekintettel Grúzia esetleges — eseti alapon, az EU esetleges felkérését követően történő — részvételére az EU által vezetett polgári és katonai válságkezelési műveletekben, valamint a kapcsolódó gyakorlatokban és képzésekben.

Felhagytam az ivást, a dohányzást és az evést Felhagytam a dohányzással, és alvás közben dohányzom

Cikk Regionális stabilitás 1. A Felek intenzívebbé teszik a régió stabilitásának, biztonságának és demokratikus fejlődésének előmozdítására, valamint a regionális együttműködés különböző formáinak további előmozdítására irányuló közös erőfeszítéseiket, és különösen a régió megoldatlan konfliktusainak békés megoldására összpontosítják tevékenységüket. Ezen erőfeszítéseket a nemzetközi béke és biztonság megóvásának az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányában, az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet A Felek teljes mértékben igénybe veszik a keleti partnerség által biztosított többoldalú kereteket, amelyek együttműködési tevékenységeket és nyílt és szabad párbeszédet biztosítanak, a partnerországok közötti kapcsolatokat erősítve.

  • Hagyja abba a dohányzást a nyaki fájdalomtól
  • GlaxoSmithKline
  • Szerhasználati zavarok terápiájának legfontosabb vizsgálatai Dohányfüggőség kezelési áttekintése.
  • Amit az elektromos cigarettáról tudni kell hirdetés A dohányzás miatti egészségveszteség mérsékelése, a dohányzás megelőzése, a dohányzásról való leszokás elősegítése, a dohányfüst expozíció csökkentése kiemelt népegészségügyi prioritás világszerte, így hazánkban is.
  • Leszokni a dohányzásról és emelkedett a cukor
  • Hatékony dohányzás - Fáradtság June

Cikk Békés konfliktusmegoldás 1. A Felek újólag kinyilvánítják elkötelezettségüket a konfliktusok békés megoldása iránt, teljes mértékben tiszteletben tartva Grúzia szuverenitását és területi integritását az ország nemzetközileg elismert határai között, továbbá kötelezettséget vállalnak arra, hogy közösen elősegítik a konfliktus utáni rehabilitációt és a megbékélést célzó erőfeszítéseket. A konfliktus fenntartható megoldásáig és a konfliktussal kapcsolatos kérdések kezelése meglévő formáinak sérelme nélkül a békés konfliktusmegoldás a Felek közötti politikai párbeszéd, valamint a többi érintett nemzetközi szereplővel folytatott párbeszéd egyik központi napirendi pontját fogja képezni.

A Felek elismerik Grúzia megbékélés iránti elkötelezettségének és arra irányuló törekvéseinek fontosságát, hogy a békés és tartós konfliktusmegoldás, a A Felek — az érintett nemzetközi szervezeteket is bevonva — koordinálják a grúziai békés konfliktusmegoldáshoz hozzájáruló erőfeszítéseiket, ideértve a humanitárius kérdéseket is.

Mindezen erőfeszítéseket dohányfüggőség kezelésére szolgáló tabletták nemzetközi béke és biztonság megóvásának az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányában, az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Cikk Tömegpusztító fegyverek 1.

A Felek úgy vélik, hogy a nemzetközi békét és stabilitást veszélyeztető tényezők közül az egyik legfenyegetőbb a tömegpusztító fegyverek Dohányfüggőség kezelésére szolgáló tabletták és hordozóeszközeik állami és nem állami szereplők körében való elterjedése. Ezért a Felek megállapodnak abban, hogy a leszerelésről és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló nemzetközi szerződések és megállapodások alapján fennálló, valamint az egyéb vonatkozó nemzetközi kötelezettségeik teljes mértékű teljesítése és nemzeti végrehajtása révén együttműködnek és hozzájárulnak a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedése elleni küzdelemhez.

A Felek megállapodnak abban, hogy e rendelkezés a jelen megállapodás lényegi elemét képezi. A Felek továbbá megállapodnak abban, hogy együttműködnek és hozzájárulnak a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedése elleni küzdelemhez azáltal, hogy: a lépéseket tesznek minden egyéb vonatkozó nemzetközi eszköz aláírására, megerősítésére vagy adott esetben az ahhoz történő csatlakozásra, és az ilyen eszközök teljes mértékű végrehajtására; valamint b hatékony nemzeti export-ellenőrzési rendszert hoznak a dohányzás örökre való leszokásának legjobb módjai, ellenőrzik a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos áruk exportját és tranzitját, beleértve a kettős felhasználású technológiák esetében a dohányfüggőség kezelésére szolgáló tabletták fegyverként való végfelhasználás ellenőrzését, valamint hatékony szankciókat helyeznek kilátásba az exportellenőrzés megsértése esetére.

A Felek egyetértenek abban, hogy ezekkel a kérdésekkel politikai párbeszédük keretében foglalkoznak. Cikk A kézi- és könnyűfegyverek, valamint hagyományos fegyverek exportjának ellenőrzése 1. A Felek elismerik, hogy a kézi- és könnyűfegyverek SALW — és az azokhoz szükséges lőszerek — tiltott gyártása, szállítása és forgalmazása, valamint túlzott felhalmozása, helytelen kezelése, nem megfelelően védett készletei és ellenőrizetlen elterjedése továbbra is komoly fenyegetést jelent a békére és a nemzetközi biztonságra.

A Felek megállapodnak abban, hogy tiszteletben tartják és teljes mértékben végrehajtják a kézi- és könnyűfegyverek, valamint az azokhoz szükséges lőszerek tiltott kereskedelmének kezelésével kapcsolatos, a hatályos nemzetközi megállapodások és az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatai alapján rájuk háruló kötelezettségeket, valamint az e területen alkalmazandó nemzetközi jogi okmányok — köztük a kézi- és könnyűfegyverek tiltott kereskedelme minden formájának megelőzéséről, leküzdéséről és megszüntetéséről szóló Egyesült Nemzetek Szervezete cselekvési program — keretében vállalt kötelezettségeiket.

A Felek vállalják, hogy együttműködnek és biztosítják a kézi- és könnyűfegyverek — ideértve az azokhoz szükséges lőszereket is — tiltott kereskedelmének kezelésére és a túlzott készletek megsemmisítésére irányuló erőfeszítéseik koordinálását, komplementaritását és szinergiáját globális, regionális, szubregionális és nemzeti szinten egyaránt.

EUR-Lex Access to European Union law

A Felek továbbá megállapodnak abban, hogy folytatják együttműködésüket a hagyományos fegyverek exportellenőrzése terén, a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló, Cikk Terrorizmus elleni küzdelem 1. A Felek megerősítik a terrorizmus elleni küzdelem és a terrorizmus megelőzésének jelentőségét, és megállapodnak abban, hogy kétoldalú, regionális és nemzetközi szinten együttműködnek a terrorizmus, annak valamennyi formája és megjelenési módja megelőzése és leküzdése érdekében.

A Felek egyetértenek abban, hogy a terrorizmus elleni küzdelmet a jogállamiság teljes mértékű tiszteletben tartása mellett és a nemzetközi jognak teljes mértékben megfelelve kell folytatni, ideértve a nemzetközi emberi jogokat, a nemzetközi menekültjogot és a nemzetközi humanitárius jogot, az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányának alapelveit és valamennyi vonatkozó nemzetközi terrorizmusellenes eszközt.

A Felek hangsúlyozzák az ENSZ valamennyi terrorizmusellenes egyezménye és jegyzőkönyve egyetemes megerősítésének és teljes mértékű végrehajtásának fontosságát. A Felek megállapodnak abban, hogy folytatják a nemzetközi terrorizmus elleni átfogó egyezmény tervezetéről folyó párbeszéd ösztönzését, valamint együttműködnek az Egyesült Nemzetek Dohányfüggőség kezelésére szolgáló tabletták terrorizmus elleni globális stratégiájának, továbbá az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatainak és az Európa Tanács egyezményeinek végrehajtásában.

leszokni a dohányzásról és a kocogásról a dohányzásról való leszokás változásai

A Felek megállapodnak abban is, hogy együttműködnek a terrorizmus megelőzésével és a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos nemzetközi konszenzus előmozdítása érdekében.

Cikk Jogállamiság, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása 1. A Felek a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés terén folytatott együttműködésük során különös jelentőséget tulajdonítanak a jogállamiság további előmozdításának, ideértve a bírói testület függetlenségét, az igazságszolgáltatáshoz való jogot, valamint a tisztességes eljáráshoz való jogot.

Első csoport

A Felek teljes mértékben együttműködnek az intézmények hatékony működése érdekében a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás terén. A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése területén folytatott valamennyi együttműködést az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása vezérli. Cikk A személyes adatok védelme A Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek a személyes adatok magas szintű védelmének biztosítása érdekében az EU, az Európa Tanács és a nemzetközi jog e megállapodás I.

Cikk Együttműködés a migráció, menekültügy és határigazgatás területén 1.

akik azonnal vagy fokozatosan leszoktak a dohányzásról hogyan lehet leszokni a kimár dohányzásáról

A Felek megerősítik a területeik közötti migrációs áramlások közös kezelésének jelentőségét és átfogó párbeszédet alakítanak ki minden migrációhoz kapcsolódó kérdésről, ideértve a jogszerű migrációt, a nemzetközi védelmet és az illegális migráció elleni küzdelmet, valamint az emberkereskedelmet és -csempészetet. Az együttműködés a szükségleteknek a Felek közötti kölcsönös konzultáció keretében történő felmérésén alapul, és az együttműködés a hatályban lévő jogszabályaiknak megfelelően történik.

Az együttműködés különösen az alábbiakra összpontosít: a a migráció kiváltó okai és következményei; b a nemzetközi védelemről szóló nemzeti törvények és gyakorlatok kialakítása és végrehajtása a menekültek jogállásáról szóló Az együttműködés elősegítheti a fejlődést szolgáló körkörös migrációt is.

Cikk A személyek mozgása és a visszafogadás 1. A Felek biztosítják az alábbiak teljes körű végrehajtását: a az Európai Unió és Grúzia közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, A Felek továbbra is törekednek állampolgáraik mobilitásának javítására, és kellő időben fokozatos lépéseket tesznek a vízummentes utazási rendszer közös célkitűzésének megvalósítása felé, feltéve, hogy adottak a jól irányított és biztonságos mobilitás kétfázisú vízumliberalizációs cselekvési tervben rögzített feltételei.

Mi az olcsó, de hatékony eszköz: a legjobb tabletták nevének rangsorolása

Cikk A szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelem 1. A Felek együttműködnek a bűncselekmények és az illegális, szervezett vagy nem szervezett tevékenységek minden formájának megelőzése és az azok ellen folytatott küzdelem dohányfüggőség kezelésére szolgáló tabletták, ideértve a transznacionális jellegű tevékenységeket is, mint például:: a emberkereskedelem, valamint kézifegyverek és tiltott kábítószerek csempészete és kereskedelme; b áruk csempészete és tiltott kereskedelme; c olyan illegális gazdasági és pénzügyi tevékenységek, mint például a hamisítás, az adócsalás és a közbeszerzési csalás; d nemzetközi donorok által finanszírozott projektekkel kapcsolatos sikkasztás; e aktív és passzív korrupció, a magán- és állami szférában egyaránt; f okirathamisítás, valótlan nyilatkozatok benyújtása; valamint g számítástechnikai bűnözés.

Csak a kórházban hagytam abba a dohányzást leszokni a dohányzásról és a levegő hiányáról

A Felek erősítik a kétoldalú, regionális és nemzetközi együttműködést a bűnüldöző szervek között, ideértve az Europol és az érintett grúziai hatóságok közötti együttműködés fejlesztését.

A Felek elkötelezettek a vonatkozó nemzetközi normák hatékony végrehajtása mellett, különös tekintettel az Egyesült Nemzetek keretében létrejött Cikk Tiltott kábítószerek 1. A Felek saját illetékességi területükön belül együttműködnek a kábítószerekkel kapcsolatos kérdések kiegyensúlyozott és integrált megközelítésének biztosítása érdekében.

A kábítószerekkel kapcsolatok szakpolitikák és tevékenységek célja az illegális kábítószerek elleni küzdelmet és a megelőzést szolgáló struktúrák megerősítése, a tiltott kábítószerek kínálatának, kereskedelmének és keresletének csökkentése, a kábítószerrel való visszaélés egészségügyi és szociális következményeinek kezelése az ártalomcsökkentés céljával, valamint a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítására felhasznált kémiai prekurzorok ilyen célú alkalmazásának hatékonyabb megelőzése.

amikor a szívben fáj a dohányzás hatékony segítség a dohányzásról való leszokásban

A Felek megállapodnak az e célkitűzések eléréséhez szükséges együttműködési módszerekről. A fellépéseknek azokon a közösen elfogadott elveken kell alapulniuk, amelyek összhangban állnak a vonatkozó nemzetközi egyezményekkel dohányfüggőség kezelésére szolgáló tabletták a — közötti időszakra szóló, kábítószer elleni uniós stratégiával, valamint az ENSZ Közgyűlésének huszadik, Cikk Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 1.

A Felek együttműködnek annak megakadályozása érdekében, hogy pénzügyi és kapcsolódó nem pénzügyi rendszereiket általában bűncselekményekből és különösen kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, valamint a terrorizmus finanszírozására használják.

Ez az együttműködés kiterjed a bűncselekményekből származó vagyon vagy pénzeszközök visszaszerzésére is. Az e területen folytatott együttműködés lehetővé teszi a vonatkozó információk cseréjét a Felek jogszabályai keretében, valamint az e területen működő nemzetközi szervezetek — mint például a pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó Pénzügyi Akció Munkacsoport FATF — által elfogadottakkal egyenértékű, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemhez és annak megelőzéséhez szükséges megfelelő előírások elfogadását.

Cikk Együttműködés a terrorizmus elleni küzdelem terén 1. A terrorizmus elleni küzdelem alapját képező, az e megállapodás Az együttműködés a rendelkezésre álló vonatkozó — például az Egyesült Nemzetek Szervezete és az Európa Tanács vonatkozó dohányfüggőség kezelésére szolgáló tabletták által végzett — értékeléseken — alapul, és a Felek közötti kölcsönös konzultáció mellett zajlik.

Cikk Jogi együttműködés 1. A Felek megállapodnak abban, hogy fejlesztik igazságügyi együttműködésüket polgári és kereskedelmi ügyekben a polgári igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos többoldalú egyezmények tárgyalását, megerősítését és végrehajtását illetően, ideértve a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia egyezményeit a nemzetközi jogi együttműködés és jogviták, valamint a gyermekek védelme terén.

Tabletta analgetica FoNo VII. Naturland

A Felek a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés tekintetében törekednek arra, hogy fokozzák a kölcsönös jogsegélyre vonatkozó együttműködést a vonatkozó többoldalú megállapodások alapján. Ez magában foglalja adott esetben az ENSZ és az Európa Tanács vonatkozó nemzetközi eszközeihez dohányfüggőség kezelésére szolgáló tabletták csatlakozást és azok végrehajtását, valamint az Eurojusttal folytatott szorosabb együttműködést.

Szakasz Cikk Célkitűzés A Felek e megállapodás rendelkezéseivel összhangban és az Cikk Hatály és alkalmazási kör 1. E fejezet rendelkezéseit a Felek közötti árukereskedelemre   1 kell alkalmazni. Szakasz Vámok, illetékek és egyéb díjak eltörlése Cikk Áruk osztályozása A Felek közötti kereskedelemben az áruk osztályozása a Felek saját vámnómenklatúrája szerint történik, a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszerről szóló, Cikk Az importvámok eltörlése 1.

le kell dohányozni olvasni Felépül a test, ha leszokik a dohányzásról

A Felek eltörölnek minden, a másik Fél területéről származó árura kivetett vámot e megállapodás hatálybalépésének napjától kezdve, kivéve az e cikk 2 és 3 bekezdésében szereplő rendelkezéseket, és e cikk 4 bekezdésének sérelme nélkül.

Az e megállapodás II-A. A vámkontingenst meghaladó behozatalra a legnagyobb kedvezmény szerinti vámtétel alkalmazandó. Az e megállapodás II-B. Az e megállapodás II-C.

E megállapodás hatálybalépését követő öt év elteltével a Felek — bármely Fél kérésére — konzultálnak annak érdekében, hogy szélesebb körben alkalmazzák a közöttük érvényes kereskedelmi vámok liberalizálását. Az e bekezdés szerinti határozatot az e megállapodás Cikk A mezőgazdasági termékekre és a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó kijátszásellenes mechanizmus 1.

E termékek minden egyes kategóriája esetében a Grúziából az Unióba importálható átlagos éves mennyiségeket az e megállapodás II-C. Amennyiben az 1 bekezdésben említett egy vagy több termékkategória importjának mennyisége bármely adott, január 1-jével kezdődő évben eléri az e megállapodás II-C. Ezt az értesítést követően és attól az időponttól számított 14 naptári napon belül, amikor az 1 bekezdésben említett egy vagy több termékkategória importjának mennyisége eléri az e megállapodás II-C.

Hipnózis - Szokjon le a Dohányzásról egy óra alatt! - Susan Hepburn

Dohányfüggőség kezelésére szolgáló tabletták ezek az importok elérik az e megállapodás II-C. A felfüggesztés hat hónapos időszakra alkalmazandó, és az a preferenciális elbánás felfüggesztéséről szóló határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. Az Unió bármely, a 2 bekezdés alapján elfogadott ideiglenes felfüggesztésről haladéktalanul értesíti Grúziát. Az Unió feloldja az ideiglenes felfüggesztést a hatálybalépésétől számított hat hónap lejárta előtt, ha Grúzia megalapozott és kielégítő bizonyítékt nyújt be az e megállapodás E megállapodás II-C.

Cikk A fennálló helyzet fenntartása Egyik Fél sem vezet be új vámot a másik Fél területéről származó áruk vonatkozásában, és nem emeli meg az e megállapodás hatálybalépésének napján alkalmazandó vámokat.

Ez nem zárja ki, hogy bármely Fél a WTO Vitarendezési Testületének engedélyével vámokat tarthasson fenn vagy emelhessen. Cikk Exportvámok E megállapodás Cikk Illetékek és egyéb díjak Mindkét Fél gondoskodik arról, hogy az Cikk Nemzeti elbánás Mindegyik Fél nemzeti elbánást biztosít a másik Fél árui számára az Ebből a célból az Cikk Import- és exportkorlátozások Egyik Fél sem fogadhat el vagy tarthat fenn tilalmat vagy korlátozást a másik Fél bármely árujának behozatala vagy bármely árunak a másik Fél területére irányuló kivitele vagy exportra történő értékesítése esetén, kivéve ha e megállapodás eltérően rendelkezik, vagy ha az ilyen intézkedés összhangban áll az Cikk Általános kivételek E fejezet egyik rendelkezése sem akadályozhatja a Feleket abban, hogy az Szakasz Igazgatási együttműködés és koordináció más országokkal Cikk A kedvezmények ideiglenes visszavonása 1.

Haute Couture

A Felek egyetértenek abban, hogy az igazgatási együttműködés és segítségnyújtás elengedhetetlen az ebben a fejezetben biztosított preferenciális elbánás végrehajtásához és ellenőrzéséhez, és hangsúlyozzák elkötelezettségüket a vám- és a kapcsolódó ügyekben tapasztalható szabálytalanságok és csalások elleni küzdelem iránt. E cikk alkalmazásában többek között akkor állapítható meg szabálytalanság vagy csalás, ha — kielégítő magyarázat nélkül — a másik Fél szokásos termelési szintjét és exportkapacitását meghaladó, gyors mennyiségi növekedés következik be az áruimportban, ami szabálytalanságra vagy csalásra utaló objektív információval párosul.

A kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottság haladéktalanul értesítést kap az ilyen ideiglenes felfüggesztésről; c az e cikk szerinti ideiglenes felfüggesztéseket az érintett Fél pénzügyi érdekeinek védelméhez szükséges mértékre kell korlátozni. A felfüggesztés időtartama nem lépheti túl a hat hónapot, a felfüggesztés azonban megújítható, ha a dohányfüggőség kezelésére szolgáló tabletták időpontjáig nem történt változás azon feltétel tekintetében, amely eredetileg a felfüggesztés alapját képezte.

A felfüggesztésekről időszakonként konzultálni kell a kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottságban, különös tekintettel azok megszüntetésére, amikor az alkalmazásukra okot adó feltételek már nem állnak fenn. Minden Fél a belső eljárásainak megfelelően értesítéseket tesz közzé az importőrök számára a következőkről: az 5 bekezdés a dohányfüggőség kezelésére szolgáló tabletták említett értesítés; az 5 bekezdés b pontjában említett határozat; az 5 bekezdés c pontjában említett hosszabbítás vagy megszüntetés.

Cikk Igazgatási hibák kezelése Az illetékes hatóságok által a preferenciális rendszernek a kivitelkor történő megfelelő igazgatása — és különösen e megállapodás I. Cikk Más országokkal kötött megállapodások 1.

E megállapodás nem zárja ki vámuniók, szabadkereskedelmi térségek vagy a határforgalommal kapcsolatos intézkedések fenntartását vagy létrehozását, kivéve, ha azok ellentmondanak az e megállapodásban foglalt kereskedelmi intézkedéseknek. Bármely Fél kérésére konzultációt folytatnak az e megállapodás Ilyen konzultációkat folytatnak az Unió és Grúzia e megállapodásban kinyilvánított kölcsönös érdekei figyelembevételének biztosítására különösen abban az esetben, ha az EU-hoz egy harmadik ország csatlakozik.

Hasznosbejegyzések