Miért fojtja el a dohányzást leszokó ember

Fórum / Nikotin, Démon - Látó Szépirodalmi Folyóirat

Szinte mindennek van Világnapja: ellene, mellette. Létezik hát — miért is ne? Ezen a napon a lelkiismerettel rendelkező dohányosnak illik magába szállnia és elgondolkoznia, elkeserednie, felháborodnia azon, hogy a dohányzás mily romboló az egészségre, és hogy mennyien lépnek meggondolatlanul a lassú, de biztos öngyilkosság ösvényére; mi több, füstölésükkel nemcsak önmagukat, de környezetüket, nemdohányzó társaikat is veszélybe sodorják.

Törvényi háttér

E leszokni a dohányzásról most forog a fejem, ha másért nem is, a dohányzás rabjainak legalább emberiességi megfontolásból, otthon kellene hagyniuk csomag cigarettájukat, sőt — végképp el is feledhetnék.

Ritkán történik ez. Vannak viszont konferenciák, plakátok, manifesztumok, ellenkampányok a sajtóban, határozatok, szigorító törvények, kitiltások, pénzbírságok.

Vannak továbbá leszoktató szerek, gumik, tapaszok, aromásított elektromos füstölőkütyük és más hasonló szimulakrumok meg szurrogátumok. Érdekes, hogy szembeötlő hatástalanságukon, ártalmatlanságukon senki még csak el sem csodálkozik. Pedig a tét éppen a dohányzás visszaszorítása, végtére is — eltüntetése lenne; manipulációval, szelíd erőszakkal.

Való miért fojtja el a dohányzást leszokó ember, ma nem alkalmazhatók olyan meredek megoldások, mint hajdanán a cári Oroszországban, amikor orrcsonkítással büntették a dohányzást; vagy amilyen az amerikai szesztilalom volt a múlt század harmincas éveiben. Ha lehetne, sem lenne sokkal több eredményük, mint a világnapi konferenciáknak vagy a leszoktató ragtapaszoknak… Láttam egy gyermekrajzot, az obligát világnapi verseny-járdarajz volt talán: cigarettából kibodorodó füstfelleget ábrázolt, amint egyre nőtt — mint a palackba zárt szellem —, beborította az embereket, majd óriás kísértetté hatalmasodva, a Földgolyót fojtogatta.

Azt a kulcsképet mutatta meg, ami az elrettentő ellenplakátokról, felvilágosító filmekből valahogy mindig kimarad, de aminek hiányában minden ellenkampány, konferencia, törvény-határozat és ragtapasz eredménytelen, és az is marad. A kulcskép maga a bodorodó kísértet: a démon. A gyerek látta. Fura dolog azt tanítani a gyermekeknek, hogy démonok, kísértetek nincsenek. Megtévesztheti őket, akik még tudják, látják, amit mi is tudnánk, ha még jó idejében ki nem fújták volna a fejünkből.

A démonok, attól, hogy a mesékbe meg a babonákba zárjuk őket, nem szűnnek meg létezni. Ellenkezőleg: a palackba zárt szellem módjára egyre dühösebbek lesznek, és mivel láthatatlan réseken keresztül úgyis kiszivárognak, csak annál veszélyesebbek.

miért fojtja el a dohányzást leszokó ember

Márpedig a z el nem ismert ellenséget nemhogy legyőzni nem lehet, de ellene küzdeni is csak árnyékbokszolás. Pedig, a démon ott lesz mindig, benne lesz, még mielőtt az első szálra rágyújtana; ott lesz apja kezében, amikor kiveri a szájából; vagy a tanáréban, amint a megrovást írja; vagy a barátjáéban, amikor megkínálja; legfőképp mindenütt, ha közömbösen észre sem veszik. Ott van a csábos cigaretta-reklámokban, és ott van a konferenciákban, az ellenkampány ijesztő fotóiban, a szigorú törvényekben, a hajdani csonkító késben.

Ott van mindenütt, mindenkiben, aki cigarettázik, és aki harsog ellene. Ott van, és nevet. Ezért eredménytelen a törvény és orvosi tanács és konferencia és gyermekrajz-verseny. Nem is tehetem meg, hiszen még a magaméval sem boldogulok. Pedig, már ismerem. És ismerheti minden dohányos, aki már próbált leszokni róla egyszer is. Csábít, izgat, csillapít, megnyugtat, elbódít, körbefon, szeretteti magát. S ha menekülnél, hiányával gyötör meg, aztán készségesen visszafogad, mint egy ravasz elhagyott szerető.

A démon ismeretlensége nem felismerhetetlenségéből, hanem félreismerésé­ből adódik. Tudósok, orvosok százai—ezrei igyekeznek kimutatni a dohány, a nikotin mérgező, gyilkos hatását. Ez egyre nagyobb sikerrel is jár — a közvéleményen is érezteti hatását —, bár eredményt, természetesen, nem hoz.

A démon csak halványodik, ami nem megszűnését, hanem mindössze felismerhetetlenségét okozza. Ebben áll a démon ravaszsága — és az ember vaksága. Persze, ma szégyellünk hinni a kísértethistóriákban. Felvilágosult ember abban hisz, amit lát, hall, érez. Pontosabban, még abban sem — hiszen, de jó is lenne!

miért fojtja el a dohányzást leszokó ember

A démonnak, sajnos, súlya nincs, képlete sincs, nem is mér­hető semmiképpen; ezért újabban ki is záratott a valósan létezők világából. Így nem csoda, hogy azt a feljegyzést, miszerint Jean Nicot a francia udvarban körül még orr-rákot is gyógyított dohánnyal — kétkedéssel fogadják még a szakemberek is.

Pedig, miért ne gyógyíthatott volna?!

miért fojtja el a dohányzást leszokó ember

Ha azt írom: démon — nem kell azonnal egy förtelmes, alattomos, rosszindulatú dzsinnre gondolni. A démon önmagában nem föltétlenül rosszindulatú. Azonban a démon igenis, veszélyes. Veszélyes, akár a tűz vagy a kígyó. A démon akkor válik gonosszá, ha elfojtják, elnyomják, elfelejtik, elhomályosítják, száműzik, szembefordulnak vele.

Az utóbbi hónapban úgy alakult, hogy kétszer is jártam Budapesten, egyszer a dohányzástilalom életbe lépése előtt, egyszer pedig rögtön utána. Gyakorlatban és látványban nem volt nagy különbség, attitűdben égető. Rácz Tímea Március tizenhat-tizenhetedike, a törvény április elsején lép csak életbe, nem fogom feladni nem büntetnek, csak figyelmeztetnek.

Ha megfosztják létterétől. Száműzik, idegenné teszik. Ez történt a dohánnyal is. Mert ma az emberek nem dohányoznak, hanem nikotinizálnak. Ma már kevesen tudnak dohányozni én sem — minél többet füstölnek, minél többet cigarettáznak; azaz minél inkább nikotin-függőkké válnak, annál kevésbé tudnak dohányozni.

Így lesz a dohányzás öngyilkos nikotinizálássá, így lesz a Dohány Démona rosszindulatúvá. Nehogy azt higgye bárki is, hogy a dohány eleve mérgező. Nehogy azt higgye, hogy a dohány lényege a fojtogatás. Az ember tette méreggé a dohányt, úgy, hogy nikotinná lekémizálta. Az ember változtatta fojtogató lidérccé a Dohány Démont úgy, hogy helyéből kimozdította, lealjasította, létterétől és lényegétől megfosztotta — tehát kisemmizte.

Az elektromos cigaretta jogi szabályozása Magyarországon

Ezt tette az európai ember. Kisemmizte a démont, és fegyvert adott a kezébe: a nikotint.

Egyel kevesebb gond. De szerintem Nem. Le nem tagadhatom. Folytathatjuk Emilben vagy a 7?

A dohány elsősorban és mindenekfölött növény — művelt növény. És mint minden művelt növény — szent. Őshonában, az iker-földrészen isten volt, aminthogy az volt a kukorica vagy a krumpli is.

A fölényes hódítók a növényt átrabolták Európába, ám az istent ottfeledték. De átkelt az is az Óceánon — csakhogy akkor már démonként, a nikotin gyilkos álarcát viselve.

  1. В этот миг из бокового переулка вынырнул биот-многоножка, направившийся к процессии.
  2. Nem fogok dohányozni, nem fogom feladni - Hogyan lehet az apának leszokni a dohányzásról
  3. Megszületett az első! – Villanypára Egyesület
  4. Fórum / Nikotin, Démon - Látó Szépirodalmi Folyóirat
  5. Akkordok magam is leszoktam a dohányzásról
  6. Dohányfüggőség hipnózis-kezelése
  7. По собственной воле вся моя семья провела в их обиталище около года.
  8. Dohányzó orvosok

A dél-amerikai tereno indiánok nem tudnak nikotinról. De ismerik a Dohány eredetét. Úgy mondják, hogy egy emberevő boszorkány-asszony meg akarta mérgezni férjét, majd fel akarta falni. Ám a férfit szemfüles fia figyelmeztette a veszedelemre, hogyan lehet abbahagyni a gyógynövények dohányzását sikerült ármányos asszonyát egy állatoknak ásott csapdába csalnia, ahol az meg is halt.

Az imígy a boszorkány sírjává vált verem tetején később különös növény nőtt, amit a férfi leszedett, megszárított, és meggyújtván, éjszaka titokban elfüstölte — azaz elszívta. Így született a Dohány, és így lett szokássá a dohányzás — az ügyes férfi emlékére.

Lévi-Strauss, aki lejegyzi a történetet, felboncolja, kielemzi, strukturális ellentétpárokat mutat ki benne-belőle, de azt nem mondja el, hogy mi ez.

A Dohány alkímiája.

Oldószerként alkalmazzák, jól oldódnak benne aromák, kihangsúlyozza az ízeket. Felhasználása: élelmiszeripar, kozmetikumokban Glicerin: sűrű édes folyadék, édesítésre használják Felhasználása: élelmiszeripar-borászat Víz Aroma: Az aroma hatására lesz a gőznek íze, az elektromos cigaretta utántöltő folyadékokban élelmiszeripari aromákat használnak. Hasonló élményt ad a felhasználónak, mint a hagyományos dohányzás.

Az ős férfi tette óta örökkön áhítattal újra és újra elvégzett szakrális rítus — szimbolikus transzmutáció, a Dohány átlényegülései: asszony— föld—növény—tűz—füst—szellem: az asszony putrefactiója földdé, a föld metamorfózisa növénnyé, a növény víztől való separatiója szárítással, a levelek incineratiója parázzsá, a parázs sublimatiója füstté, azaz léggé, azaz szellemmé — ami: férfi-princípium.

Tehát alkímiai coniunctio: hierogámia — szent nász. Élet és halál, az elemek örök körkörös transmutatiója. Ez a Dohány lényege. A tereno indián, aki ültet, gyűjt, válogat, szárít, gyújt, füstöl — az alkímiai szertartást végzi — a Dohány Démonnal együtt vele, általa az életet műveli: a földet műveli, a dohányt műveli, a törzsét műveli, magát műveli.

Fórum / Nikotin, Démon

Amikor a földet, a dohányt műveli, szeretettel műveli, mert őseit műveli, fiait műveli. Amikor meghal, föld lesz belőle, dohány lesz belőle, füst lesz belőle, szellem lesz belőle — majd a fia műveli. Aki a földet műveli — és szeretettel műveli, atyja az annak. Atyja azért, mert tudja, hogy ő a föld fia. Szeretettel ás, gyűjt, szárít, füstöl.

Az életet műveli. Sose hallott nikotinról. De tudja, hogy a Dohány méreg, és emberevő: veszélyes. Csapdába ejtette azonban és megszelídítette. És a Dohány nem mérgezi, nem fojtja meg. Együtt él vele. A nikotin nem áll közéjük. Észak-Amerikában, Carlos Castañeda beavatást nyert Don Juan, a pueblo indiánok sámánja révén a Dohány misztériumába is — ellenben a nikotint meg sem említi. Hehaka Sapa, a Fekete Szarvas, a sziúk nagy törzsfőnöke élete alkonyán feltárta a fehéreknek a pipázás rítusainak rejtett értelmét, úgy, ahogy azt miért fojtja el a dohányzást leszokó ember Hehaka Pától hallotta, a kalümet nagymesterétől.

A kalümet az áldozati oltár, ahol a dohányt, azaz a földet elégetik, és így szellemmé változtatják; a beszívott füstöt a négy égtáj — tehát a világ teljessége felé fújva. A lakota indiánok sámánja, a Tőr is felfedte a legnagyobb wakan — azaz szentség — titkát: a pipáét. A füstöt — tehát a Dohány Szellemét — mint az ember leheletét, meg kell osztani a Négy Széllel, az Éggel, a Négy Világtájjal, az idő kerekségével — a Világ Teljességével miért fojtja el a dohányzást leszokó ember, körbekínálni a föld leheletét az ég négy lélegzetének, azaz lélek-zetének.

A pipafüst lényege, hogy láthatóvá teszi a láthatatlant: a szeleket, az emberi lélegzetet, a pipát megosztók közti szálakat; és felviszi az emberi lelkek fohászát a Nagy Szellemhez, aki­től minden élő és való nyerte létét és lélek-zetét; összeköti az imádkozókat az égi lényekkel: felhőkkel, nappal, csillagokkal meg a szent ősökkel.

A minden teliholdkor megismételt Szent Pipa rítusa szinte minden törzsnél ha árnyalatnyi különbségekkel is a nyárközépi Naptánc emlékezetére történik; sascsont-sípok zenéje mellett. Ez a Dohány Démon szerepe: megmutatni a láthatatlant, összekötni eget-földet, elvinni az őshöz, az éghez az embert — hordani lelkét, lélegzetét, imáját; őriz­ni a Naptáncot egyik nyárközéptől a másikig, egyik világtól a másikig.

Ezért a legnagyobb szentség a pipa, a békepipa, amit magától a Fehér Bölény Asszonytól kaptak az ősök, azért, hogy egymáshoz, a világhoz, az éghez fordulhassanak.

miért fojtja el a dohányzást leszokó ember

A Dohány a megszólíthatóság zálogául adatott, ő maga a megszólíthatóság. A pipaszóra válaszolnak az élők és a holtak — a szél hordozta füsttel átölelik egymást. A Dohány Démona a Lélek Követe, ezért béke- a pipa. Béke a pipa, mert a füstöt megosztva megosztják lélegzetüket, lélegzetüket megosztva megosztják lelküket, lelküket megosztva eggyé válnak egymással, a világgal.

Ez az értelme annak is, hogy a haida indiánok harci bárdjának tomahawkjának foka békepipává kalümetté van faragva. Elásni a csatabárdot, annyi, mint megfordítani azt — a háborút a törzsek és a világ békéjévé füstölni a kalümet oltárán. Ők sem hallottak a nikotinról. És a Dohány Szelleme nemhogy megmérgezné — inkább feloldja őket.

Feloldja és Összeköti. A Dohány odaajándékozza őket egymásnak, a világnak; és ők odaajándékozzák a Dohányt egymásnak, a világnak. Ez a Békepipa misztériuma.

Ha miért fojtja el a dohányzást leszokó ember Törökországon, minden faluban ott látni a férfiakat kinn ülve körben a teaházak előtt; csendben vagy halkan beszélgetve naphosszat, és közben szopogatják-szörtyögtetik, körbeadogatják a nargilé szipkáját.

Ez már Európa? Évszázadok óta üldögélnek ugyanígy: hallgatnak, bólogatnak vagy suttognak, morzsolgatják imagyöngyeiket, kortyolják kis findzsáikból az erős feketekávét vagy teát, és szívják a hasas vízipipát. Ezeknek az embereknek hajdan földrészekre kiterjedő birodalmuk volt.

Hasznosbejegyzések